петак, 26. јун 2020.

“Паштровска свадба”- Позив на свадбу
Позив на свадбу

У неђељни дан, бива: осми дан пред свадбом, домаћини шаљy “позиваче“ да позову пријатеље на свадбу.
Ови позивљу једнaким редом као што смо видјели на углави, замјењујући углаву свадбом и додајући: „позива те да дођеш на свадбу, са свом кућом!“ Овим: „са свом кућом“, подразумијева: сву фамилију.
Даљну својту позивљу касније, бива: у четвртак пред свадбом: — “позива те да поможеш довести ђевојку!“ Или ако је позив од стране ђевојачког домаћина: — “да поможеш испратити ђевојку!“ Ови не долазе на свадбу с „поклоном“ ни воде фамилију.“Босанска Вила”  бр.  19   1891.
Нема коментара:

Постави коментар